Ngành tài chính ngân hàng thi khối nào? Xét tuyển những môn gì?

Ngành tài chính ngân hàng thi khối nào? Xét tuyển những môn gì?