Trang chủ Thị trường Trái phiếu xanh là gì? Nguyên tắc phát hành trái phiếu xanh

Trái phiếu xanh là gì? Nguyên tắc phát hành trái phiếu xanh

1588
0
Chia sẻ

Trái phiếu xanh đang dần đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nguồn vốn phục vụ cho các quốc gia tăng trưởng bền vững. Vậy trái phiếu xanh là gì? trái phiếu xanh ở Việt Nam có đặc điểm gì?

Nội dung tóm tắt

1. Trái phiếu xanh là gì?

Theo Bộ nguyên tắc phát hành và sử dụng nguồn thu từ trái phiếu xanh (Green Bond Principles GBP) năm 2015, trái phiếu xanh là một loại trái phiếu mà số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được sử dụng cho việc tài trợ hoặc tái tài trợ một phần hoặc toàn bộ dự án liên quan đến môi trường hay còn gọi là dự án xanh như dự án năng lượng sạch, nước sạch…

Theo nghị định 95/2018/NĐ-CP khoản 1 điều 21, trái phiếu xanh được định nghĩa là chứng khoán nợ do chính phủ phát hành để tài trợ cho các dự án liên quan đến lợi ích môi trường theo quy định của luật bảo vệ môi trường và nằm trong dự án được phân bổ vốn công theo luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công.

Trái phiếu xanh tiếng anh gọi là Green Bond và đang trên đà phát triển tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ yếu là trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Trái phiếu xanh
Trái phiếu xanh là gì?

Xem thêm: Chứng khoán Upcom là gì?

Theo đó, đơn vị phát hành trái phiếu xanh cam kết sử dụng số tiền thu được để đầu tư cho các dự án giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả, cải thiện nguồn nước sạch … Bên cạnh chính phủ, loại chứng khoán này còn được phát hành bởi ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, doanh nghiệp …

Khi trái phiếu xanh được phát hành trên thị trường, nhà đầu tư có nhiều sản phẩm để lựa chọn, thực hiện chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tán rủi ro cũng như tạo ra nguồn lợi phù hợp.

Ở góc độ xã hội, trái phiếu xanh sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư về vấn đề môi trường, đồng thời, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn lớn từ xã hội để thực hiện tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững trong tương lai.

2. Nguyên tắc phát hành trái phiếu xanh là gì?

Nguyên tắc phát hành trái phiếu xanh theo Hiệp hội thị trường vốn quốc tế ICMA được quy định như sau:

Thứ nhất: Mục đích sử dụng khoản tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu phải công bố minh bạch đến các nhà đầu tư trước khi phát hành.

Thứ hai: Về việc đánh giá và lựa chọn dự án: Đơn vị phát hành trái phiếu phải thiết lập quy trình nội bộ nhằm xác định các dự án có đủ điều kiện để dùng nguồn vốn từ trái phiếu xanh.

Thứ ba: Các khoản tiền thu được từ trái phiếu phải được hạch toán riêng biệt để tiện lợi cho việc quản lý, phân bổ và theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn cho các dự án.

Thứ tư: Về việc báo cáo hoạt động: Đơn vị phát hành phải tổ chức báo cáo, cập nhật về việc sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu xanh, giải ngân đầy đủ số tiền thu được. Hiệp hội khuyến khích các tổ chức sử dụng phương thức nghiên cứu định tính, định lượng để đánh giá hiệu quả của dự á.

trái phiếu xanh
Nguyên tắc phát hành trái phiếu xanh

Click ngay: Trái phiếu Coupon và đặc điểm của trái phiếu Coupon

3. Vai trò của trái phiếu xanh hiện nay

Đối với xã hội

Đây được coi như công cụ hấp dẫn nguồn vốn lớn trong thị trường để hỗ trợ các dự án môi trường, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng được trách nhiệm xã hội. Đồng thời, giúp các nhà đầu tư tăng cường nhận thức về các vấn đề liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, nguồn nước …

Đối với tổ chức phát hành

Trái phiếu xanh góp phần đa dạng hóa các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là những nhà đầu tư quan tâm đến các dự án môi trường, công cộng, xã hội.

Đối với các nhà đầu tư

Trái phiếu xanh cũng giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư, hạn chế rủi ro và tăng thêm nguồn lợi nhuận. Trong xu hướng thế giới quan tâm đến sự phát triển bền vững, xanh hóa nền kinh tế, thị trường trái phiếu xanh sẽ tiếp tục hoạt động số nổi, tăng thêm cả khối lượng và chất lượng phát hành.

Như vậy có thể khẳng định rằng loại trái phiếu này có tính ổn định và thanh khoản tốt trong thời gian đáo hạn dài.

Trái phiếu xanh
Trái phiếu xanh ở Việt Nam

4. Trái phiếu xanh ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Trái phiếu xanh được đánh giá là kênh đầu tư thu hút nguồn vốn mới và lớn cho các dự án tăng cường thích nghi, giảm thiểu tác động của môi trường tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, phát triển trái phiếu xanh ở Việt Nam vẫn còn những khó khăn nhất định, do chưa có những văn bản hướng dẫn cụ thể, tiêu chuẩn, phát hành, đánh giá và lựa chọn dự án xanh, xem xét hiệu quả môi trường … vẫn chưa được công bố rõ ràng. Dẫn đến việc khó để huy động vốn.

Một điều nữa là trái phiếu xanh chưa thực sự tạo ra ấn tượng thu hút các nhà đầy tư trên thị trường quan tâm nên chưa được phát triển mạnh mẽ.

Trên đây là một số thông tin tổng hợp về trái phiếu xanh. Hy vọng bài viết đã chia sẻ thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Bình luận
Rate this post